Promocja
Nowość

PROMAPAINT-SC3 farba ogniochronna, opak. 25kg

  • Cena netto: 3011,45 zł 2409,16 zł
  • Cena brutto: 3704,08 zł 2963,27 zł
  • Dostępność: Dostępny
  • Sztuk:
  •  

PROMAPAINT SC3 jest wodorozcieńczalną farbą przeznaczoną do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych otwartych, stosowanych wewnątrz obiektów.
PROMAPAINT SC3 tworzy powłokę, która pod wpływem wysokiej temperatury w środowisku pożarowym pęcznieje tworząc warstwę izolacyjną.
PROMAPAINT® SC3 została przebadana zgodnie z Europejską Normą Badawczą EN 13381-8. Farba posiada Europejską Aprobatę Techniczną ETA-20/1258 i Deklarację Właściwości Użytkowych.

ZASTOSOWANIE:
Przewidziane zastosowanie PROMAPAINT® SC3 to ochrona przeciwpożarowa różnych rozmiarów belek i profili słupowych ze stali konstrukcyjnej „I” i „H” do klasy odporności ogniowej R150, prostokątnych/kwadratowych profili zamkniętych ze stali konstrukcyjnej oraz okrągłych i prostokątnych/kwadratowe kształtowniki zamknięte słupów do klasy odporności ogniowej R120 i dla temperatur projektowych w zakresie od 350 ° C do 750 ° C.

WARUNKI APLIKACJI:
Zestaw wyrobów do wykonywania powłokowego zabezpieczenia ogniochronnego
konstrukcji stalowych składa się z: farby gruntującej – podkładowej, farby pęczniejącej – PROMAPAINT SC3 oraz farby nawierzchniowej. Dopuszczone farby podkładowe i nawierzchniowe wymienione są w Deklaracji Właściwości Użytkowych – dostępna w załączniku.

Podłoże powinno być suche, wolne od kurzu, tłuszczu, rdzy i innych zanieczyszczeń. Pęczniejąca farba PROMAPAINT®-SC3 przeznaczona jest do wykonywania zasadniczej warstwy ogniochronnej. Przed rozpoczęciem malowania farbę należy dokładnie wymieszać. PROMAPAINT®-SC3 można nakładać metodą natrysku hydrodynamicznego, pędzlem lub wałkiem na wyschniętą, odpyloną i odtłuszczoną warstwę podkładową.
Grubość warstwy pęczniejącej uzależniona jest od wymaganej klasy odporności ogniowej, temperatury krytycznej stali oraz współczynnika masywności (U/A) zabezpieczanego elementu.
Po wyschnięciu warstwy pęczniejącej należy nałożyć warstwę
nawierzchniową.

WYBRANE PARAMETRY TECHNICZNE FARBY:
Kolor: biały
Gęstość, g/cm3 – 1,35
Zawartość substancji stałych % – 70%
Czas schnięcia – 6 godzin przy t≥20°C, wilgotność ≤50%, dla grubości 1mm
Rozcieńczalnik – woda, maksymalny dodatek czystej wody 3% objętościowo.

W celu prawidłowego doboru farb systemu PROMAPAINT-SC3 skontaktuj się z Nami.

UWAGA: FARB i LAKIERÓW OGNIOCHRONNYCH NIE WYSYŁAMY ZA POBRANIEM.

Załączniki:

Newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie