Opcje filtrowania

Systemy przeciwpożarowe

Systemy przeciwpożarowe

Systemy przeciwpożarowe są nieodłącznym elementem systemów bezpieczeństwa w budynkach mieszkalnych, przemysłowych, komercyjnych i użyteczności publicznej. Ich główną rolą jest zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się ognia, zapewnienie środków do zwalczania pożaru oraz informowanie służb i użytkowników budynku o wykrytym zagrożeniu. Systemy przeciwpożarowe ułatwiają również prowadzenie ewakuacji, a im bardziej są one zautomatyzowane, tym większą niezawodnością się odznaczają. W ofercie naszego sklepu znajdą Państwo wysokiej klasy komponenty budujące nowoczesne i funkcjonalne instalacje przeciwpożarowe dla obiektów o różnym przeznaczeniu. Co możemy Państwu zaoferować?

Systemy oddymiania - jakie jest ich zadanie?

Systemy oddymiania służą do usuwania gazów pożarowych (w tym dymu) z pomieszczeń, a w ich miejsce dostarczają świeże powietrze, doprowadzając tym samym do polepszenia mikroklimatu we wnętrzach użytkowanych przez ludzi i istoty żyjące. Dzięki temu osoby będące w trakcie ewakuacji lub pozostające na miejscu zdarzenia mogą oddychać. Wspomniane wyżej systemy przeciwpożarowe można podzielić na grawitacyjne, mechaniczne, mieszane i nadciśnieniowe. Te pierwsze wykorzystują naturalne zjawisko konwekcji, a te drugie do oddymiania używają różnego rodzaju urządzeń mechanicznych, takich jak np. wentylatory. Urządzenia te mogą wchodzić w skład całej instalacji przeciwpożarowej bądź działać jako punkty oddymiające. System mieszany zaś łączy w sobie funkcje oddymiania i zapobiegania zadymieniu. W tym ostatnim zadaniu bezkonkurencyjny jest system nadciśnieniowy, który działa na zasadzie gradientu ciśnienia.

Systemy sygnalizacji pożaru SSP - co to takiego?

Systemy sygnalizacji pożaru (SSP) są kluczowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo w budynkach. Służą one do wykrywania i alarmowania o pożarach. Działają na podstawie czujników, które monitorują otoczenie pod kątem pojawienia się oznak pożaru, takich jak dym, wzrost temperatury czy obecność płomieni. W momencie wykrycia zagrożenia system wysyła sygnał do centrali alarmowej, która następnie aktywuje odpowiednie mechanizmy alarmowe, takie jak syreny dźwiękowe czy powiadomienia dla służb ratowniczych. SSP mogą być zintegrowane z innymi systemami bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Systemy zamknięć ogniowych i przewietrzania - jak działają?

Systemy zamknięć ogniowych i przewietrzania to kolejne elementy ochrony przeciwpożarowej, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku. Zamknięcia ogniowe, takie jak drzwi czy przegrody pożarowe, tworzą bariery, które zatrzymują rozwój pożaru, zapewniając bezpieczne drogi ewakuacji dla osób. W razie wybuchu pożaru system przewietrzania usuwa gorący dym i gazy, co pozwala na utrzymanie widoczności i minimalizuje ryzyko zatrucia się toksycznym dymem. Wszystko to znacznie poprawia bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku. Dodatkowo, systemy te mogą zminimalizować uszkodzenia budynku i jego zawartości, umożliwiając szybszą interwencję strażaków. Ich zastosowanie jest nie tylko korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale często jest również wymagane przez przepisy prawne. Zwłaszcza jeśli chodzi o budynki przemysłowe i komercyjne.

Systemy gaszenia - chronią nie tylko ludzi

Współczesne, aktywne systemy przeciwpożarowe chronią nie tylko ludzi, ale także elementy infrastruktury i wyposażenia wnętrz oraz dokumenty, eksponaty czy nawet zwierzęta (w przypadku ogrodów i sklepów zoologicznych). Największą popularnością cieszą się systemy sygnalizacji pożaru SSP, które dominują w polskim budownictwie. Inwestorzy coraz chętniej sięgają także po systemy zamknięć ogniowych i przewietrzania, które rekomendujemy dla obiektów, gdzie ryzyko wystąpienia pożaru jest większe. Mowa tu np. o firmach produkujących farby i rozpuszczalniki, ciecze łatwopalne, magazynach tworzyw sztucznych oraz produktów mogących tworzyć warunki wybuchowe (np. dezodoranty).

Systemy przeciwpożarowe a klasy bezpieczeństwa pożarowego

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, znajdziemy § 209, który dotyczy podziału budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe. Na podstawie tego dokumentu możemy wyróżnić następujące klasy:

  • ZL - należą do niej przede wszystkim budynki mieszkalne oraz obiekty użyteczności publicznej,
  • PM - należą do niej budynki produkcyjne i magazynowe, a także garaże, stacje transformatorowe, rozdzielnie elektryczne, centrale telefoniczne,
  • IN - należą do niej budynki inwentarzowe oraz magazyny do przechowywania płodów rolnych.

Im bardziej konkretny system przeciwpożarowy dopasowany jest do potrzeb danego budynku, tym wyższa jest jego skuteczność działania i ochrona przeciwpożarowa. W przypadku budynków o dużych powierzchniach i skomplikowanej konstrukcji konieczne może być zastosowanie systemów przeciwpożarowych zintegrowanych, które obejmują kilka różnych elementów. Ważne jest także, aby system przeciwpożarowy był odpowiednio zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie